Tìm kiếm tin tức

 
Tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hỏng
Ngày cập nhật 27/04/2022

        Tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế, Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận do Ông Hồ Đắc Trường, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-STNMT ngày 17/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận. Số lượng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là Giấy chứng nhận) bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in, viết tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiêu hủy là 3.253 phôi.

        Số phôi Giấy chứng nhận tiêu hủy được công khai trên Trang thông tin điện tử - Sở Tài nguyên và Môi trường để các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan khác trên địa bàn tỉnh biết. Nếu phát hiện có phôi giấy chứng nhận trong số seri tiêu hủy nêu trên thì cần phối hợp ngăn chặn và thông báo ngay về UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế để phối hợp kiểm tra, xử lý./.

Tập tin đính kèm:
V.T.Thu-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hỏng
Ngày cập nhật 27/04/2022

        Tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế, Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận do Ông Hồ Đắc Trường, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-STNMT ngày 17/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận. Số lượng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là Giấy chứng nhận) bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in, viết tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiêu hủy là 3.253 phôi.

        Số phôi Giấy chứng nhận tiêu hủy được công khai trên Trang thông tin điện tử - Sở Tài nguyên và Môi trường để các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan khác trên địa bàn tỉnh biết. Nếu phát hiện có phôi giấy chứng nhận trong số seri tiêu hủy nêu trên thì cần phối hợp ngăn chặn và thông báo ngay về UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế để phối hợp kiểm tra, xử lý./.

Tập tin đính kèm:
V.T.Thu-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.811
Truy cập hiện tại 1.543 khách