Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo công khai tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai
Ngày cập nhật 18/04/2022

        Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và thực hiện Quyết định 697/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo công khai tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai
Ngày cập nhật 18/04/2022

        Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và thực hiện Quyết định 697/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.969
Truy cập hiện tại 2.350 khách