Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
Ngày cập nhật 28/02/2022

        Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-STNMT, ngày 21/02/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

        Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thông báo công nhận kết quả tuyển dụng để các thí sinh được biết./.

Tập tin đính kèm:
N.Q.Bảo-TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
Ngày cập nhật 28/02/2022

        Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-STNMT, ngày 21/02/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

        Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thông báo công nhận kết quả tuyển dụng để các thí sinh được biết./.

Tập tin đính kèm:
N.Q.Bảo-TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.092
Truy cập hiện tại 2.389 khách