Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai
Ngày cập nhật 16/02/2022

        Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-STNMT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế;

        Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-VPĐK ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển xét viên chức năm 2021;

        Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-VPĐK ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021.

        Trên cơ sở kết quả đánh giá phiếu đăng ký dự tuyển, xét tuyển viên chức năm 2021. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo hồ sơ và ứng viên dự tuyển có đủ điều kiện được tiếp tục tham gia dự xét tuyển:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Hộ khẩu thường trú

1

Nguyễn Cường

1992

Nam

Tổ dân phố 7, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh thừa thiên Huế

        Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

        - Thời gian:  08h00 ngày 21 tháng 02 năm 2022.

        - Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà B (113 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế).

        - Đơn vị xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Vị trí dự tuyển: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện A Lưới.

        Đề nghị ứng viên dự tuyển tham gia xét tuyển theo thời gian nêu trên, nếu thí sinh vắng mặt xem như không tham gia xét tuyển./.

        ( Các thông tin chi tiết liên hệ bà Đặng Thị Ngọc Hà, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại 0234-3816572)

H.Lanh-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai
Ngày cập nhật 16/02/2022

        Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-STNMT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế;

        Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-VPĐK ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển xét viên chức năm 2021;

        Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-VPĐK ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021.

        Trên cơ sở kết quả đánh giá phiếu đăng ký dự tuyển, xét tuyển viên chức năm 2021. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo hồ sơ và ứng viên dự tuyển có đủ điều kiện được tiếp tục tham gia dự xét tuyển:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Hộ khẩu thường trú

1

Nguyễn Cường

1992

Nam

Tổ dân phố 7, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh thừa thiên Huế

        Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

        - Thời gian:  08h00 ngày 21 tháng 02 năm 2022.

        - Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà B (113 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế).

        - Đơn vị xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Vị trí dự tuyển: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện A Lưới.

        Đề nghị ứng viên dự tuyển tham gia xét tuyển theo thời gian nêu trên, nếu thí sinh vắng mặt xem như không tham gia xét tuyển./.

        ( Các thông tin chi tiết liên hệ bà Đặng Thị Ngọc Hà, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại 0234-3816572)

H.Lanh-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.985
Truy cập hiện tại 2.349 khách