Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo tuyển dụng năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai
Ngày cập nhật 26/01/2022

        Thông báo tuyển dụng năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai

        Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo tuyển dụng năm 2022 như sau:

        1. Số lượng, vị trí tuyển dụng:

        - Số lượng cần tuyển dụng: 10 người

        - Làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố Huế.

        2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

        - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

        - Có đơn đăng ký dự tuyển.

        - Có lý lịch rõ ràng

        - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

        - Yêu cầu về trình độ

        + Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai trở lên

        + Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ trình độ B trở lên của mộ trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

        + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chúng chỉ tin học ứng dụng A trở lên.

        Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

        - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

        - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

        - Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

        Trường hợp đã được tuyển dụng nhưng sau đó phát hiện vi phạm các điều kiện, quy định trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

        3. Hồ sơ tuyển dụng (02 bộ)

        Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định, gồm:

        - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

        - Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

        - Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

        - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt.

        - Bản sao giấy khai sinh.

        - Bản sao căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân (trường hợp chưa có căn cước công dân).

        - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

        - Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ và 2 ảnh 3x 4.

        - Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ.

        (Hồ sơ của người không trúng tuyển sẽ không trả lại).

        4. Hình thức tuyển dụng

        Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

        5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng:

        - Thời gian thu nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai theo quy định

          Từ 7h30 phút ngày 17/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/02/2022.

        - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai (tầng 4 - Khu nhà B); Số 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

        - Số điện thoại: 0234.3816572.

        Thông báo này được niêm yết tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: http://stnmt.thuathienhue.gov.vn.

        Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thông báo để các ứng viên được biết./.

H.Lanh-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo tuyển dụng năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai
Ngày cập nhật 26/01/2022

        Thông báo tuyển dụng năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai

        Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo tuyển dụng năm 2022 như sau:

        1. Số lượng, vị trí tuyển dụng:

        - Số lượng cần tuyển dụng: 10 người

        - Làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố Huế.

        2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

        - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

        - Có đơn đăng ký dự tuyển.

        - Có lý lịch rõ ràng

        - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

        - Yêu cầu về trình độ

        + Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai trở lên

        + Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ trình độ B trở lên của mộ trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

        + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chúng chỉ tin học ứng dụng A trở lên.

        Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

        - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

        - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

        - Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

        Trường hợp đã được tuyển dụng nhưng sau đó phát hiện vi phạm các điều kiện, quy định trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

        3. Hồ sơ tuyển dụng (02 bộ)

        Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định, gồm:

        - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

        - Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

        - Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

        - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt.

        - Bản sao giấy khai sinh.

        - Bản sao căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân (trường hợp chưa có căn cước công dân).

        - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

        - Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ và 2 ảnh 3x 4.

        - Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ.

        (Hồ sơ của người không trúng tuyển sẽ không trả lại).

        4. Hình thức tuyển dụng

        Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

        5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng:

        - Thời gian thu nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai theo quy định

          Từ 7h30 phút ngày 17/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/02/2022.

        - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai (tầng 4 - Khu nhà B); Số 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

        - Số điện thoại: 0234.3816572.

        Thông báo này được niêm yết tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: http://stnmt.thuathienhue.gov.vn.

        Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thông báo để các ứng viên được biết./.

H.Lanh-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.142
Truy cập hiện tại 2.397 khách